No es pot resoldre el símbol 'Botó'

Cannot Resolve Symbolbutton



Quan Android Xiaobai feia un treball de desenvolupament d’internet mòbil, es va trobar amb un problema (directament a la imatge superior):
imatge
imatge
és en realitat perquè Cap paquet de guia causat.
Per tant, podem importar

import android.view.View import android.widget.Button import android.content.Intent

Per tant, per evitar que es produeixin errors similars, podem Configureu la guia de paquets automàtica :
imatge
imatge
Entre ells, Mostrar importació emergent mostrarà la informació importada Preguntar és demanar importació Afegir importacions inequívoces sobre la marxa és importar automàticament optimitzar les importacions sobre la marxa (per al projecte actual) quan esborra Per a una declaració corresponent, el paquet de classe depèn de també s'eliminarà.



Per tant, no hi haurà cap error:
imatge