No es pot resoldre la solució 'Prova' del símbol El projecte maven d'Intellij Idea utilitza @Test al directori de fonts

Cannot Resolve Symboltestsolution Intellij Ideas Maven Project Uses Test Sources DirectoryNo es pot resoldre la solució 'Prova' del símbol

Pregunta:
El projecte maven d’Intellij, en un fitxer java del directori de fonts, utilitza la classe d’anotació @Test de junit, però la pista intellij no pot trobar que la classe no pugui resoldre el símbol ‘Prova’. Mirant el vostre propi fitxer pom, s’ha introduït el paquet junit i la classe d’anotació existeix al paquet de dependències maven.primer mètode:
Establiu la referència a junit al fitxer pom a l'àmbit com a compilació

junit
junit
4.10
compilar

Aquí encara hi ha un problema. L’abast per defecte del paquet general de jar és compilar. És l'abast predeterminat de junit que es prova aquest paquet.Mètode segon:
Obriu l'estructura del projecte Fitxer> Estructura del projecte
Seleccioneu el projecte de destinació, feu clic a Dependències a la columna dreta i configureu l'abast de la unitat a Compila.
imatgeMètode 3: no cal canviar l’abast
Creeu un directori de prova nou al projecte i, a continuació, configureu les propietats de la carpeta del directori a l'estructura del projecte. Podeu utilitzar @Test al fitxer del directori
imatge

Nota: Si creeu una nova carpeta directament al projecte, proveu / java, no podreu crear fitxers java en aquest directori. Heu d’establir aquest directori a Fonts o proves a l’estructura del projecte. Com es mostra més amunt.