Nfs

clnt_create: RPC: programa no registrat

Clnt_create Rpc Program Not RegisteredA l’entorn ubuntu14.04 build nfs es va trobar el problema que es mostra al títol i, a continuació, es va posar en línia per comprovar la solució. Alguns articles han dit que es pot resoldre tancant nfs, rpcbind i després reiniciant, la font específica de l’article és: https://www.cnblogs.com/netsa/p/7877964.html

Tanmateix, s'ha trobat un problema en l'operació real, és a dir, quan s'executa l'ordre per tancar nfs, no es sol·licita el fitxer o la carpeta. El problema és el que es mostra a la figura següent.

Per fer-ho, hem de fer cd a /etc/init.d/ per visualitzar-lo i hem comprovat que no hi ha cap fitxer o carpeta anomenat nfs, però sí que hi ha un fitxer anomenat nfs-kernel-server, com es mostra a continuació.En aquest moment, per resoldre el problema, només puc fer-ho amb un intent, així que substituïu l'ordre original /etc/init.d/nfs stop per /etc/init.d/nfs-kernel-server stop, I després de muntar altres ordres, el muntatge de nou pot tenir èxit, tal com es mostra a la figura següent.Reimprès a: https://www.cnblogs.com/weizhunie/p/10740757.html