Configureu el servidor samba a Gentoo Linux per compartir Linux amb Windows

Configure Samba Server Under Gentoo Linux Share Linux With WindowsAmfitrió: Gentoo 11.2 amb el nucli linux 3.0.6

Obres originals, indiqueu la font http://blog.csdn.net/yming0221/article/details/72078461. Instal·leu el servidor SambaExecuteu directament ordres mitjançant el senyalador USE per defecteemerge samba 2. Configureu /etc/samba/smb.conf

Primer copieu /etc/samba/smb.conf.default i modifiqueu-lo segons les vostres necessitats

El fitxer smb.conf modificat és el següent

#======================= Global Settings ===================================== [global] guest account = nobody netbios name = yan-laptop workgroup = WORKGROUP server string = Samba Server security = share load printers = no log file = /var/log/samba/log.%m max log size = 50 wins support = yes dns proxy = no create mode = 0777 force create mode = 0777 directory mode = 0777 force directory mode = 0777 [Share] path = /home/samba browseable = yes guest ok = yes writeable = yes
3. Creeu una carpeta sudo mkdir /home/samba chmod 777 /home/samba

4. Reinicieu el servei de sambasudo /etc/init.d/samba restart

5. Al Windows, podeu llegir i escriure carpetes compartides

Captura de pantalla a win 7