Fatal: no és un nom d'objecte vàlid: error 'mestre' a la nova branca de Git

Fatal Not Valid Object NameQuan git utilitza una branca per crear una branca, s'utilitza git per afegir el nom de la branca i es produeix l'error següent:La raó és que no hi ha cap objecte enviat, la branca mestra només s’establirà després del compromís i es podran establir altres branques.

La sucursal s'ha creat correctament