Solució de la idea Intellij Error: java: Versió de font no vàlida: 1.8

Fix Intellij Idea ErrorL'error de compilar el nou projecte és el següent:

El motiu és que la versió de codi byt de destinació del mòdul és incompatible amb la versió real del compilador.

Independentment dels tres set vint-i-un, canvieu totes les versions jdk per la mateixa

1, primer modifiqueu la versió jdk de l'estructura del projecte2, modifiqueu la configuració de la versió jdk del compilador java

Enllaç original: https://blog.csdn.net/c15158032319/article/details/79577458