L’escriptura ha de derivar de MonoBehaviour

Script Needs Derive From MonobehaviourEn arrossegar l'script C # a l'objecte d'unitat, apareix l'error 'L'escriptura s'ha de derivar de la classe MonoBehaviour'.

La raó és: el nom del meu script és motion.cs, però quan es genera automàticament, el meu script es genera com ausing System.Collections using System.Collections.Generic using UnityEngine public class NewBehaviourScript : MonoBehaviour { // Use this for initialization void Start () { } // Update is called once per frame void Update () { } }

Obbviament hi ha un problema, canvieu NewBehaviourScript per moviment per reconèixer l’escripturaL'escriptura correcta hauria de ser així:using System.Collections using System.Collections.Generic using UnityEngine public class motion : MonoBehaviour { // Use this for initialization void Start () { } // Update is called once per frame void Update () { } }