Resol 'Ús no vàlid de la funció de grup; l'excepció imbricada és java.sql.SQLException '

Solveinvalid Use Group Functiontaula de continguts

Projecte: Springboot + mybatis + mysqlproblema:Anàlisi:resoldre:

referència:


Projecte: Springboot + mybatis + mysql

problema:

### Causa: java.sql.SQLException: ús no vàlid de la funció de grupSQLException sense categoria per SQL [] codi d'error de l'estat SQL [HY000] [1111]

L’ús no vàlid de l’excepció imbricada de funció de grup és java.sql.SQLException:

Anàlisi:

funció de grup: funció de grup,

niuat: niat

En resum, l'error significa: la funció d'agrupació no és vàlida i l'expressió imbricada és sql.

La funció d’agrupament fa referència a max () a la meva afirmació. L’ús correcte de max () és el següent:

Per tant, la solució és fer servir l’ús correcte de max ().

resoldre:

referència:

Bé.