UWP DEP0700: Ha fallat el registre de l'aplicació. [0x80073CF9] Un altre usuari ha instal·lat una versió sense empaquetar d'aquesta aplicació. L'usuari actual no pot substituir la versió per la versió empaquetada. ...

Uwp Dep0700 Application Registration Failedoriginal: UWP DEP0700: Ha fallat el registre de l'aplicació. [0x80073CF9] Un altre usuari ha instal·lat una versió sense empaquetar d'aquesta aplicació. L'usuari actual no pot substituir la versió per la versió empaquetada.

Recentment, l'ordinador va explotar, vaig restablir els següents desastres naturals de la meva aplicació a [Aplicacions i funcions], de fet, va fer grans notícies.

De fet, va desaparèixer de la llista. . .

Quan es compila de nou el codi, el missatgeSeverity Code Description Item File Line Prohibit display status Error DEP0700: Application registration failed. [0x80073CF9] Another user has installed an unpackaged version of this app. The current user cannot replace the version with the packaged version. The conflicting package is 26607hupo376787live.cn.NaturalHazards, issued by CN=0C99C7CE-1FC0-4D7C-8D63-C3B700C62F14. NaturalHazards 

He esborrat la carpeta corresponent del paquet local, però encara no. Tampoc no es troba el registre.No sé com s'emmagatzema l'estructura de uwp.

Resolució temporalCreeu un certificat temporal i la màquina es pot desplegar per al desplegament. Enllaça la botiga quan es publiqui.