C #

vs masm assembly run apareix LINK1104 no pot obrir Depuració / xx **. obj, exe

Vs Masm Assembly Run Appears Link1104 Cannot Open Debug XxA continuació, hi ha la possibilitat que el tipus d’element que veieu després de fer clic amb el botó dret al fitxer asm no sigui [Microsoft Macro Assembler], tal com es mostra a la figura següent, però sí [No participa en la generació], podeu fer clic a la finestra emergent , desplegable i, finalment, seleccioneu [Torna a establir el valor per defecte] (si no sabeu de quin tipus ...), altres fitxers no estan nets, però cada fitxer té un compilador corresponent per llegir-lo, cpp és el compilador c / c ++ per aconseguir-ho!Comproveu el punt d’entrada per cert:Materials de referència:

Programació de muntatges ambvisual Estudi2010http://www.codeproject.com/Articles/271627/Assembly-Programming-with-visual-Estudi-2010

Muntatge de codis font de mostra

http://www.assembly.happycodings.com/code6.html